Điều khoản 11.2 IEC60598 Máy kiểm tra thiết bị điện Khoảng cách đường rò và cách điện rắn / IEC60598 Clause 11.2 Electrical Appliance Tester Clearances Creepage Distances And Solid Insulatio

Đồng hồ đo thử nghiệm phù hợp với IEC60884-1, IEC60598, IEC60335, v.v., nó được sử dụng để xác định đường đi ngắn nhất giữa hai bộ phận dẫn điện hoặc giữa bộ phận dẫn điện và bề mặt bao bọc của thiết bị, được đo dọc theo bề mặt của cách điện, với các thông số kỹ thuật được thực hiện theo yêu cầu.

Mã: 1209-12380 Danh mục: