IEC60255-5 Máy kiểm tra thiết bị điện Điện áp cao Máy phát điện đầu ra Điện áp Dạng sóng Đỉnh từ 500V đến 15 kV / IEC60255-5 Electrical Appliance Tester High Voltage Impulse Generator Output

Máy phát điện xung điện áp cao HS0255 được sản xuất theo tiêu chuẩn "Thử nghiệm cách điện của rơ le điện" IEC60255-5 do Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) ban hành, đo lường sự phối hợp cách điện của rơ le và thiết bị bảo vệ, đồng thời thực hiện các thử nghiệm điện áp xung.

Mã: 1209-12160 Danh mục: