Rã đông Thiết bị kiểm tra thiết bị điện Màn hình kỹ thuật số Thiết bị điện áp có thể điều chỉnh IEC 60335-2-24 / Defrosting Electrical Appliance Tester Digital Display Adjustable Voltage App

Nó được sử dụng để kiểm tra thời gian rã đông và sự bay hơi nước của các thiết bị lạnh.

Mã: 1209-12580 Danh mục: