EN 60529 IPX3 IPX4 Vòi phun nước cầm tay Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước / EN 60529 IPX3 IPX4 Handheld Water Spray Nozzle Protection Against Water Ingress HH0803

Sự khác biệt giữa IPX3 và IPX4 là vách ngăn phải được loại bỏ trong thử nghiệm IPX4. Để làm cho vỏ theo mọi hướng có thể bị bắn tung tóe, thiết bị này có thể được sử dụng với bàn xoay của mẫu.

Mã: 1209-12320 Danh mục: