Thiết bị thử nghiệm ngâm dầu khoáng 3000W Sáu trạm làm việc nhóm / 3000W Mineral Oil Immersion Test Apparatus Six Groups Working Stations null

Thiết bị này phù hợp với IEC 60811-2-1, IEC 60811-404. Nó thích hợp để kiểm tra độ bền dầu của dây tráng men hoặc lớp cách điện bằng cao su và nhựa. Phương pháp thử: Mẫu thử được ngâm trong dầu nóng một thời gian rồi lấy mẫu thử ra để thử độ bền kéo.

Mã: 1209-12180 Danh mục: