Thiết bị kiểm tra cáp cách điện tròn / Circular Insulation Cable Testing Equipment CBT-1

Thử nghiệm này phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của IEC540. Nó được sử dụng để thử nghiệm uốn nguội của lõi dây cách điện hình tròn có đường kính nhỏ và lõi dây cách điện hình cung không thể sử dụng cho quả tạ. Thiết bị phải được giữ trong tủ lạnh trước và trong quá trình thử nghiệm. Đường kính của trục gá phải từ 4 đến 5 lần đường kính của mẫu thử (xem bên dưới). Trục quay phải được quay đều với tốc độ một vòng trong khoảng 5 s và số vòng quay phải được quy định trong bảng sau.

Mã: 1209-15810 Danh mục: