Đầu dò ngón tay thử nghiệm IEC 60335-2-24 / IEC 60335-2-24 Test Finger Probe HT-I26

Đầu dò ghim xước sử dụng để kiểm tra độ xước với các thiết bị gia dụng có bề mặt tiếp cận được của các thành phần hệ thống làm mát được bảo vệ, bao gồm bề mặt tiếp xúc được tiếp xúc mật thiết với hệ thống làm mát được bảo vệ

Mã: 1209-16660 Danh mục: