Thiết bị hiệu chuẩn IEC60068-2-75 cho búa tác động vận hành bằng lò xo / IEC60068-2-75 Calibration Device for Spring Operated Impact Hammer CSH-2

Phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của phần đính kèm B của IEC60068-2-75, thiết bị thử nghiệm này được thiết kế và sản xuất để hiệu chuẩn búa lò xo.

Mã: 1209-12020 Danh mục: