IEC 60884-1 Máy kiểm tra tác động búa con lắc cho 2J trở xuống / IEC 60884-1 Pendulum Hammer Impact Testing Machine For 2J And Below HC9921

Giá đỡ có thể di chuyển lên xuống, di chuyển trái phải và có thể điều chỉnh góc tác động. Thiết bị là một thiết bị tác động con lắc năng lượng thấp cho 2J trở xuống.

1. Con lắc: Chiều dài: 1000mm; đường kính ngoài: 9mm; độ dày thành ống thép: 0,5mm; chất liệu: thép; trọng lượng: 100Â ± 1g

2. Giá đỡ: trọng lượng: 10 ± 1 kg; nó được thiết lập tốt và hướng ngang và hướng dọc có thể được điều chỉnh. Toàn bộ giá đỡ có thể được xoay 90 ° qua trục quay.

3. Phần tử nổi bật: 150g, khối lượng tương đương 200g. (200g phần tử nổi bật cho tùy chọn).

4. Năng lượng va đập, khối lượng tương đương và bảng chiều cao rơi

Mã: 1209-16750 Danh mục: