Thiết bị kiểm tra video âm thanh tần số thay đổi Cân nhắc về môi trường Công suất đầu ra 20KVA / Variable Frequency Audio Video Test Equipment Environmental Considerations Output Capacity 20

Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau và cung cấp hệ thống cung cấp điện của các giải pháp khách hàng từ cân nhắc môi trường điện, tối ưu hóa việc sắp xếp phụ tải, lựa chọn kết hợp nguồn, được thiết kế để phù hợp với nhu cầu sản xuất, tinh gọn và hiệu quả, bảo trì kịp thời và hoàn hảo, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Mã: 1209-11720 Danh mục: