IEC 60065 Hình 4 Đầu dò que thử D Đường kính hình cầu thử nghiệm chống điện giật SФ35 ± 0,2 HT-I04 HT-I04T / IEC 60065 Figure 4 Test Rod Probe D Anti – Electric Shock Testing Sphere Diameter

Nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị đầu nối amphenol. Hoặc được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ của vỏ bọc khi mở lỗ ren M6 ở cuối tay cầm (được kết nối với lực kế kéo và đẩy). Đầu dò có số hiệu là "T" bằng lực.

Mã: 1209-10280 Danh mục: