Chiều cao thả 0,4 – 1,5m Thiết bị kiểm tra video âm thanh có thể điều chỉnh, Hình 8 Thiết bị tác động bóng thép điều khiển điện tử / Drop Height 0.4 – 1.5m Adjustable Audio Video Test Equipm

Thiết bị này thích hợp cho thử nghiệm va đập rơi đối với vỏ thiết bị.

Mã: 1209-16350 Danh mục: