IEC 60335-2-11 Máy kiểm tra hiệu suất cửa máy giặt với màn hình cảm ứng 7 inch / IEC 60335-2-11 Washing Machine Door Performance Tester With 7 Inch Touch Screen HJ0636

20.101 Thiết bị phải có các phương tiện để ngăn chặn việc mở cửa trong khi vận hành hoặc khóa liên động ngắt động cơ trước khi độ mở cửa vượt quá 75 mm. Không thể khởi động động cơ khi cửa mở vượt quá 75 mm. Đối với thiết bị có cửa mở có kích thước lớn hơn 300 mm và trống có thể tích lớn hơn 100 dm³, không thể khởi động động cơ cho đến khi có phương tiện riêng biệt điều khiển chuyển động của trống được vận hành bằng tay. Tuy nhiên, đối với các thiết bị được tải từ phía trước, kích thước giảm xuống còn 25 cm đối với cửa mở và 75 dm³ đối với thể tích trống. Các khóa liên động phải được cấu tạo để không xảy ra hoạt động bất ngờ của thiết bị khi cửa đang mở.

Mã: 1209-16820 Danh mục: