Thiết bị kiểm tra rò rỉ Heli chân không hai buồng cho các bộ phận điều hòa không khí ô tô / Two Chamber Vacuum Helium Leak Testing Equipment for Automotive Air Conditioning Components HJAU

Chuỗi hệ thống kiểm tra rò rỉ helium chân không này được áp dụng để phát hiện trực tuyến sản xuất hàng loạt cho các bộ phận không khí ô tô, chẳng hạn như máy nén, bộ trao đổi nhiệt, bộ trao đổi dầu, thùng nhiên liệu, thùng chứa và các bộ phận khác của ô tô. Hệ thống kiểm tra heli của chúng tôi được định cấu hình với phần cứng chất lượng cao và phần mềm thông minh, giúp việc phát hiện trực tuyến hiệu quả, chính xác và dễ dàng hơn nhiều!

Mã: 1209-11310 Danh mục: