Kiểm tra Manully Helium Sniffer cho Sản phẩm Dây chuyền lắp ráp với Hệ thống sạc và phục hồi Helium / Manully Helium Sniffer Test for Products Assembly Line With Helium Charging And Recovery

Phương pháp phát hiện rò rỉ thủ công thích hợp để kiểm tra rò rỉ của các cổng kết nối của bộ phận đã lắp ráp, cần phải trang bị hệ thống thu hồi và nạp helium và thiết bị phát hiện rò rỉ heli với thiết bị đánh hơi. Hệ thống nạp và thu hồi heli được sử dụng để di tản phần thử nghiệm, nạp heli vào bộ phận đó và thu hồi heli sau khi thử nghiệm. Người vận hành tìm ra điểm rò rỉ tiềm năng bằng thiết bị dò tìm rò rỉ khí heli.

Mã: 1209-11400 Danh mục: