Bốn buồng chân không Thiết bị kiểm tra rò rỉ Heli cho van bốn chiều nhỏ / Four Vacuum Chambers Helium Leak Testing Equipment For Small Four – Way Valve HC

Hệ thống này thích hợp để phát hiện độ kín khí của van bốn chiều để đảm bảo độ kín khí của sản phẩm.

Theo nguyên tắc cơ bản của phát hiện rò rỉ heli, với heli là khí đánh dấu, heli được đổ đầy vào phôi trong buồng chân không, và sau đó thiết bị phát hiện rò rỉ heli có thể phán đoán chính xác và nhanh chóng sự rò rỉ của phôi.

Mã: 1209-11140 Danh mục: