1500 mm Thiết bị thử nghiệm thả một cánh tay đa hướng ISO 2248 / 1500 mm Multi Drop Direction Single Arm Drop Test Equipment ISO 2248 SH-15

Thiết bị này thích hợp để kiểm tra độ tin cậy cho các sản phẩm đóng gói. Được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của gói hàng trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ thực tế. Đánh giá tính hợp lý của thiết kế bao bì và độ bền va đập của bao bì trong quá trình xử lý. Có thể được sử dụng rộng rãi trong bao bì sản phẩm, đáy dầu, bao dầu, bao bì xi măng, v.v.

Mã: 1209-10480 Danh mục: