Thiết bị kiểm tra uốn dây cung cấp thiết bị gia dụng với một trạm / Household Appliance Supply Cord Flexing Test Apparatus With One Station HJ0608 HJ0608A HJ0608B

Thiết bị kiểm tra độ uốn của dây cung cấp thiết bị gia dụng được thiết kế và sản xuất đặc biệt theo điều 25.14 của IEC60335-1, được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu uốn (uốn) của dây nguồn của các thiết bị gia dụng nhỏ (chẳng hạn như bình pha cà phê / bàn ủi điện) và đèn, cũng có thể áp dụng cho máy kiểm tra độ bền uốn của dây nguồn của phích cắm và ổ cắm.

Mã: 1209-15890 Danh mục: