Bộ kiểm tra ổ cắm 50Hz để giữ dây cho cáp linh hoạt của IEC60884-1 Hình 20 Trạm đơn / 50Hz Plug Socket Tester For Cord Retention For Flexible Cables Of IEC60884-1 Figure 20 Single Station HC

Mã: 1209-10740 Danh mục: