IEC 60884-1 Điều khoản 23.4, IEC320-1, VDE0620 Bộ kiểm tra ổ cắm điện Thiết bị kiểm tra uốn dây nguồn 6 trạm / IEC 60884-1 Clause 23.4 , IEC320-1, VDE0620 Plug Socket Tester Power Cord Flexi

Mã: 1209-16980 Danh mục: