Hộp tải 0 ~ 280V cho Bộ kiểm tra uốn cong dây nguồn Sáu trạm Độ chính xác của Ampe kế ± 1 % / 0 ~ 280V Load Box For Power Cord Flexing Tester Six Stations Ammeter Accuracy ±1% HC9920

Mã: 1209-12450 Danh mục: