Thiết bị kiểm tra tác động bóng rơi 2000 mm Xác minh độ bền thương phẩm / 2000 mm Dropping Ball Impact Test Equipment Merchanical Strength Verification SH-13

Thiết bị này sử dụng một viên bi thép có trọng lượng nhất định, điều chỉnh đến độ cao nhất định, làm cho viên bi rơi tự do xuống để tác động vào mẫu. Đánh giá chất lượng theo mức độ hư hỏng.

Mã: 1209-10720 Danh mục: