Máy kiểm tra tác động xác minh sức mạnh thương mại với điều khiển điện tử / Merchanical Strength Verification Impact Testing Machine With Electronic Control SH-12

Thiết bị này thích hợp để thử nghiệm va đập rơi đối với vỏ thiết bị, xác minh độ bền hàng hóa của vỏ thiết bị Đèn chiếu sáng, Thiết bị âm thanh, video và thiết bị điện tử tương tự, thiết bị công nghệ thông tin, v.v. Thiết kế và sản xuất của nó theo các yêu cầu thử nghiệm của Điều khoản IEC 60950-1 4.2.5, IEC 60598-1 Điều 4.13.4a), IEC 60065.

Mã: 1209-15160 Danh mục: