IEC598.1 / IEC60950.1 Máy kiểm tra va đập Thiết bị kiểm tra rơi bi thép / IEC598.1 / IEC60950.1 Impact Testing Machine Steel Ball Dropping Testing Device SBD-1

Thiết bị thử nghiệm được thiết kế và sản xuất để thực hiện thử nghiệm tính năng va đập khi rơi của vỏ bọc phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của IEC598.1 và IEC60950.1. Hai hình thức tác động có thể đạt được thông qua bộ máy này. Đó là tác động thả dọc và tác động xoay ngang. Nó có lợi thế về hiệu suất chính xác và hoạt động thuận tiện cũng như bố trí hợp lý.

Mã: 1209-10700 Danh mục: