EN71-2-2003 Máy kiểm tra đốt cháy toàn diện Kiểm tra ngọn lửa đồ chơi Điều khiển PLC / EN71-2-2003 Comprehensive Combustion Tester Toy Flame Testing PLC control null

Thiết bị được sử dụng để kiểm tra hiệu suất cháy của quần áo hoặc đồ chơi trẻ em và các phụ kiện của chúng, đồng thời đánh giá tốc độ và thời gian cháy của các loại đồ chơi sau đây.

Mã: 1209-10680 Danh mục: