Thiết bị thử nghiệm theo dõi so sánh và bằng chứng IEC 60112 cho vật liệu cách điện rắn Điện cực bạch kim 4 ± 0,1mm / IEC 60112 Proof and Comparative Tracking Test Equipment for Solid Insula

Máy thử nghiệm được thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan, chẳng hạn như IEC60695. Nó được sử dụng để xác định điện trở tương đối để theo dõi hiệu suất của vật liệu cách điện rắn dưới tác dụng của điện trường, khi bề mặt tiếp xúc với nước có chứa tạp chất.

Mã: 1209-10630 Danh mục: