Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy trong phòng thí nghiệm, Thiết bị kiểm tra ngọn lửa kim IEC60695-11-5 / Laboratory Flammability Testing Equipment , IEC60695-11-5 Needle Flame Test Apparatus NF

Thiết bị kiểm tra ngọn lửa kim bao gồm một đầu đốt hình kim Ф0,9mm nghiêng với góc nghiêng 45 ° và cung cấp cho nó khí butan. Nguy cơ cháy của thiết bị khi có ngọn lửa bên trong thiết bị gây ra do tình trạng sự cố được đánh giá bằng việc liệu mẫu có thể bắt cháy được hay không hoặc thời gian và độ dài cháy. Máy thử này phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC60695-11-5, IEC60335-1.

Máy đo ngọn lửa kim phù hợp cho bộ phận nghiên cứu, sản xuất và kiểm tra chất lượng thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện áp thấp, thiết bị gia dụng, thiết bị điện máy công cụ, máy điện, dụng cụ điện, dụng cụ điện tử, dụng cụ kỹ thuật điện, đầu nối điện, điện và điện tử thiết bị và các thành phần khác. Nó cũng thích hợp cho vật liệu cách điện, nhựa kỹ thuật hoặc ngành công nghiệp vật liệu đốt rắn khác.

Mã: 1209-14780 Danh mục: