IEC60335-1 Thiết bị kiểm tra thiết bị điện gia dụng Thiết bị thử nghiệm uốn dây cung cấp / IEC60335-1 Electrical Appliance Tester Household Appliance Supply Cord Flexing Test Apparatus HJ060

Thiết bị thử nghiệm này kiểm tra khả năng bảo vệ của dây cung cấp nơi nó đi vào thiết bị. Nó phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC60335-1 điều 25.14. Các thiết bị được cung cấp với dây cung cấp được di chuyển khi đang hoạt động phải được kết cấu sao cho dây cung cấp được bảo vệ thích hợp để chống lại sự uốn cong quá mức khi nó đi vào thiết bị. Điều này không áp dụng cho các thiết bị có cuộn dây tự động.

Thiết bị bao gồm lỗ đầu vào được cố định vào bộ phận dao động để khi dây cung cấp ở giữa hành trình của nó, trục của dây nơi nó đi vào bộ phận bảo vệ dây hoặc đầu vào sẽ thẳng đứng và đi qua trục dao động. Trục chính của đoạn dây phẳng phải song song với trục dao động.

Mã: 1209-10500 Danh mục: