Thiết bị kiểm tra video âm thanh nhỏ, xác minh khả năng bảo vệ chống lại việc tiếp cận với đầu dò các bộ phận trực tiếp nguy hiểm / Small Audio Video Test Equipment , Verify Protection Again

Nó có thể được sử dụng để thử nghiệm chống điện giật khi nó được trang bị đầu nối amphenol hoặc được sử dụng để thử nghiệm bảo vệ vỏ khi mở lỗ ren M6 ở cuối tay cầm (kết nối với lực kế kéo và đẩy).

Mã: 1209-15140 Danh mục: