Máy khuếch tán cao áp GK-01 / GK-01 High Pressure Diffuser

Giới thiệu:
Theo thông số kỹ thuật của GMP mới, Máy khuếch tán áp suất cao GK-01 có thể thích ứng với dải áp suất 30-150psi, sau khi giải nén khí áp suất cao và khuếch tán chia sẻ dòng điện, máy đếm hạt bụi và máy lấy mẫu sinh vật phù du được phép lấy mẫu ổn định. Và các thành phần cốt lõi nhập khẩu ban đầu của Máy khuếch tán áp suất cao GK-01 cũng làm cho nó được sử dụng rộng rãi, an toàn và đáng tin cậy.
Mã: 1269-10510 Danh mục: