Bộ lấy mẫu không khí sinh học FSC-V / FSC-V Biological Air Sampler

Giới thiệu:
Thiết bị lấy mẫu không khí sinh học FSC-V là thiết bị lấy mẫu không khí hiệu quả cao được thiết kế theo nguyên tắc tác động của các hạt đa lỗ jie và lấy mẫu isokinetic. Thiết bị lấy mẫu không khí sinh học FSC-V có cấu trúc độc đáo và được điều khiển bởi bảng máy tính. Dụng cụ lấy mẫu bằng máy bơm tiếng ồn và đầu lấy mẫu của nó được chế tạo bằng SS304, phù hợp với nhiều cách khử trùng khác nhau.
Mã: 1269-10500 Danh mục: