Tủ lấy mẫu YJS-980A / YJS-980A Sampling Cabinet

Giới thiệu:
Tủ lấy mẫu YJS-980A được sử dụng rộng rãi để lấy mẫu các sản phẩm dạng kem như thuốc bắc, dược phẩm sinh học, v.v.
Mã: 1269-10290 Danh mục: