Ghế SCW-BCM / SCW-BCM Biology Clean Bench

Giới thiệu:
Bàn sạch sinh học SCW-BCM là thiết bị cần thiết trong lĩnh vực y học, kỹ thuật sinh học và nghiên cứu khoa học.
Mã: 1269-10240 Danh mục: