Tủ an toàn sinh học SCW-BHC / SCW-BHC Biology-safe Cabinet

Giới thiệu:
Tủ an toàn sinh học SCW-BHC là thiết bị cần thiết của phòng xét nghiệm vi sinh vật hiện nay.
Mã: 1269-10230 Danh mục: