Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số HS5633 / HS5633 Digital Sound Level Meter

Giới thiệu:
Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số HS5633 được phát triển theo tiêu chuẩn mới của máy đo mức âm thanh quốc gia. Với các đặc tính của dải động lớn, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, v.v., Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số HS5633 không chỉ được sử dụng để đo môi trường, tiếng ồn giao thông , tiếng ồn cơ và điện, mà còn được sử dụng trong âm học kiến trúc và đo lường điện âm, v.v.
Mã: 1269-10120 Danh mục: