Thiết bị thử nghiệm cháy lan truyền theo chuẩn ASTM E162 ASTM D 3675 / Radiant Panel Flame Spread Apparatus

ASTM E162 là một tiêu chuẩn thử nghiệm được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá các đặc tính lan truyền của vật liệu ở Hoa Kỳ. Nguồn nhiệt sử dụng hệ thống sưởi bảng bức xạ khí và đốt cháy bằng khí đốt. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong tính chất lan truyền ngọn lửa của vật liệu thử nghiệm cho vật liệu tàu hỏa để đánh giá chất chống cháy dựa trên tiêu chuẩn NFPA 130, như đánh giá tấm nội thất, trần nhà, cách âm, cửa sổ, dây vải, tấm bên ghế và hiệu suất của các thành phần khác . Máy thử độ lan truyền ngọn lửa bảng điều khiển R adiant được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM E162 và ASTM D 3675; Thiết bị thực hiện các phương pháp thử nghiệm để đánh giá tính chất cháy của bề mặt vật liệu cháy,

Trong quá trình thử nghiệm, mẫu thử được tiếp xúc với nguồn bức xạ và tấm ghi cỡ trung bình tối đa 15 phút, sau khi đốt cháy mẫu, ghi lại thời gian ngọn lửa trước đạt đến vạch chuẩn. Kiểm tra, đồng thời ghi lại khí thải thoát ra và quá trình tạo khói và các giọt cháy.

Mã: 1212-10810 Danh mục: