Thiết bị thử nghiệm cháy cho túi ngủ, theo chuẩn ASTM F1955, CPAI 75 / Sleeping Bags Flammability Tester

Máy kiểm tra khả năng cháy của túi ngủ theo tiêu chuẩn ASTM F1955, CPAI 75 về thiết kế và sản phẩm. Thiết bị này chủ yếu được sử dụng trong túi ngủ thử nghiệm khả năng chống cháy.

Mã: 1212-10750 Danh mục: