Thiết bị thử nghiệm chỉ số oxy (ISO 4589-2, ASTM D2863) / Oxygen Index

Máy đo chỉ số oxy giới hạn được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO4589.1-2006, áp dụng để phân tích nồng độ oxy tối thiểu cần thiết để duy trì sự cháy của mẫu khi mẫu ở trong các điều kiện thử nghiệm quy định trong khí hỗn hợp oxy và nitơ;

Máy kiểm tra này được lắp đặt với cảm biến Oxy nhập khẩu của Anh, và tự động điều khiển lưu lượng Oxy và nitơ với đồng hồ điều khiển lưu lượng khối lượng. Nó rất dễ dàng và nhanh chóng để hoạt động; Được sử dụng để đánh giá tính đồng nhất của vật liệu rắn, tấm, bọt, màng và màng mỏng trong các điều kiện dễ cháy quy định.

Mã: 1212-10160 Danh mục: