Máy kiểm tra chỉ số cháy SBI, HRR, SPR theo tiêu chuẩn PREN 13823, BS EN 13823 Single Burning Items, Medium scal

Các hạng mục đốt đơn (SBI), được Châu Âu đánh giá về tính năng chịu lửa của vật liệu xây dựng, đo tỷ lệ tỏa nhiệt (HRR), chỉ số tốc độ tăng khói (SPR), tiêu thụ oxy, sản xuất CO, CO2, tỷ lệ thất thoát khối lượng, v.v. .

Mã: 1212-10050 Danh mục: