Máy kiểm tra độ bền kéo UL817 Thiết bị kiểm tra khả năng tháo rời đột ngột / UL817 Tensile Strength Testing Machine Abrupt Removals Test Apparatus AP-1

Thiết bị này tuân theo tiêu chuẩn UL817 được áp dụng trong việc đánh giá cường độ kết nối giữa phích cắm điện đúc khuôn và dây dẫn và khả năng chống kéo đột ngột của dây dẫn.

Thiết bị thử nghiệm có thể áp dụng cho thử nghiệm kéo đột ngột (UL 817 điều 99.1 ~ 99.2), thử nghiệm giữ áo khoác (UL 817 điều 100.1 ~ 100.3), thử nghiệm uốn (UL 817 điều 96.1 ~ 96.5). Áp dụng chế độ vận hành tự động, thiết bị kiểm tra sẽ tự động dừng khi chu kỳ kiểm tra và thời gian đạt đến giá trị đặt trước. Máy kiểm tra có ưu điểm là hiệu suất chính xác, hình thức đẹp, bố trí hợp lý, bảo trì thuận tiện, v.v.

Mã: 1209-17630 Danh mục: