Máy kiểm tra độ bền kéo Máy kiểm tra độ căng trạng thái tĩnh / Tensile Strength Testing Machine Static State Tension Tester ST-1

Máy này phù hợp để kiểm tra thử nghiệm độ bền tải của các cánh quạt với các yêu cầu của tiêu chuẩn UL817, các đầu nối và chất cách điện của dây cung cấp điện. Nó có thể kiểm tra sáu mẫu cùng một lúc bằng cách tác dụng dần dần một tải trọng nhất định lên đầu dây tự do trong khi phích cắm đi kèm được hỗ trợ an toàn. Lực phải được đặt trong một thời gian xác định theo phương vuông góc với mặt phẳng đi vào dây.

Mã: 1209-17470 Danh mục: