IEC60335-1 Điều khoản 25.15 Thử nghiệm Thiết bị Điện / IEC60335-1 Clause 25.15 Electrical Appliance Tester PF-2

Thiết bị thử nghiệm phù hợp với Điều 25.15 của IEC60335-1. Nó được sử dụng để kiểm tra độ căng và mô-men xoắn của dây nguồn tại đầu nối hai thử nghiệm của các thiết bị có dây nguồn và dây mềm dự kiến được kết nối vĩnh viễn với hệ thống dây điện cố định và các thiết bị điện gia dụng khác, thiết bị y tế, kiểm tra xem thiết bị kẹp an toàn.

Mã: 1209-17590 Danh mục: