Máy thử nghiệm nén IEC60320 / IEC60320 Compression Testing Machine CF-1

Thiết bị thử nghiệm này phù hợp với IEC60320. Nó được sử dụng để kiểm tra lực chèn và lực chiết của đầu nối. Được kết hợp với máy thử kéo điện tử, nó có thể kiểm tra giá trị tức thời và giá trị lớn nhất.

Mã: 1209-17530 Danh mục: