Thiết bị kiểm tra độ bền căng bên của ổ cắm 5N IEC60884 Hình 13 / 5N Socket Lateral Strain Resistance Test Device IEC60884 Figure 13 LS-1

Thiết bị kiểm tra khả năng chống biến dạng bên phù hợp với tiêu chuẩn của IEC884 hình 13. Thiết bị kiểm tra ổ cắm có dòng điện danh định là â ‰ ¤ 16A và điện áp là â 250V.

Mã: 1209-17520 Danh mục: