IEC60335 PLC Máy giặt tự động kiểm tra hiệu suất cửa / IEC60335 PLC Automatic Washing Machine Door Performance Tester MDE-4

Thiết bị kiểm tra độ bền mở cửa manchine của máy giặt phù hợp với tiêu chuẩn IEC60335-1, IEC60335-2-7 điều khoản 18.101 và điều khoản 22.104, đáp ứng các yêu cầu về an toàn máy giặt điện gia dụng, được sử dụng để kiểm tra độ bền đóng mở cửa máy giặt.

Mã: 1209-17500 Danh mục: