Máy rửa bát Hệ thống dây nội bộ Trạm đơn Bộ kiểm tra linh hoạt Điện áp tải IEC60335 có thể điều chỉnh / Dishwasher Internal Wiring Single Station Flexible Tester Load Voltage IEC60335 Adjus

Máy thử được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60335-2-5 cho các thiết bị điện gia dụng và tương tự – an toàn: phần 2-5: các yêu cầu cụ thể đối với máy rửa bát, điều 23.3; EN 60335-2-7 khoản 23.3; IEC 60335-1 điều 23.3, Nó được sử dụng để thử nghiệm xem hệ thống dây điện bên trong của cửa máy rửa bát có đủ khả năng chịu uốn dưới tác động của cửa đóng mở lặp lại hay không, hoặc liệu lớp bảo vệ có đủ để chống lại sự can thiệp của chuyển động tương đối hay không. của các thành phần khác mà không bị hư hỏng để xác minh độ tin cậy của hệ thống dây điện bên trong; Được sử dụng để hỗ trợ các thử nghiệm khác đối với các hành động đóng và mở cửa lặp đi lặp lại.

Mã: 1209-14920 Danh mục: