Máy kiểm tra tác động cánh tay đơn 1500mm / 1500mm Single Arm Impact Testing Machine HT-SAD

Máy kiểm tra thả rơi một cánh tay có tên là băng thử nghiệm rơi cánh đơn hoặc máy kiểm tra rơi thùng carton, nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của các sản phẩm đóng gói, để đánh giá mức độ ảnh hưởng nhận được của tác động rơi trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ thực tế, để đánh giá tính hợp lý của thiết kế bao bì trong quá trình xử lý cường độ va đập.

Mã: 1209-17490 Danh mục: