Dụng cụ kiểm tra súng lục men thủy tinh và sứ cầm tay ISO 4532 / Portable Handheld Vitreous And Porcelain Enamels Pistol Tester ISO 4532 VPP-1

Máy thử này dùng để kiểm tra bằng súng lục của thủy tinh và men sứ theo yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 4532. Nó được sử dụng để đánh giá độ bền va đập của thủy tinh và men sứ.

Mã: 1209-14850 Danh mục: