IEC60884-1 Điều khoản 24.19 Hình 38 Máy thử nghiệm nén khả năng chịu nhiệt / IEC60884-1 Clause 24.19 Figure 38 Heat Resistance Compression Testing Machine RH-1

Thiết bị này xác nhận theo yêu cầu tiêu chuẩn của IEC60884-1 hình 38. Nó được sử dụng để thử nghiệm các đặc tính chịu áp lực của các phụ kiện điện và hộp lắp đặt trong trường hợp bị nung nóng. Thiết bị thử nghiệm này nên được đưa vào sử dụng cùng với hộp gia nhiệt.

Thiết bị này bao gồm hai hàm thép, có mặt hình trụ bán kính 25 mm, chiều rộng 15 mm và chiều dài 50 mm. Chiều dài 50 mm có thể được tăng lên, tùy thuộc vào kích thước của phụ kiện cần thử nghiệm. Các góc được bo tròn với bán kính 2,5 mm. Mẫu được kẹp giữa các hàm sao cho các hàm này ấn vào nó ở vùng mà nó được kẹp trong sử dụng bình thường, đường tâm của hàm trùng với tâm của vùng này càng gần càng tốt. Lực tác dụng qua các hàm là 20 N. Thử nghiệm xảy ra trong tủ gia nhiệt ở nhiệt độ (80 ± 2) Â ° C.

Mã: 1209-17430 Danh mục: