IEC60884-1 Hình 11 Máy kiểm tra thiết bị kẹp trong phòng thí nghiệm Máy đo độ bền kéo / IEC60884-1 Figure 11 Clamping Device Lab Test Machine Tensile Sterength Tester HC9903

Các đầu nối có kẹp vít phải được thiết kế và kết cấu sao cho chúng kẹp chặt (các) ruột dẫn mà không làm hỏng (các) ruột dẫn. Thiết bị là thiết bị kiểm tra hư hỏng. Đầu nối được đặt vào thiết bị thử nghiệm theo máy thử và được lắp với (các) dây dẫn cứng, rắn, bện và / hoặc mềm, theo tiêu chuẩn, trước tiên có mặt cắt nhỏ nhất và sau đó có tiết diện danh nghĩa lớn nhất, vít kẹp ( s) hoặc (các) đai ốc được siết chặt với mômen xoắn theo tiêu chuẩn.

Mã: 1209-17400 Danh mục: